ฝาก สลาก ธกส - ufa8899.com

ฝาก สลาก ธกส วิธีซื้อสลาก ธ.ก.ส.ออนไลน์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 เช็คขั้นตอนสั่งซื้อได้ที่นี่

ฝาก สลาก ธกส วิธีซื้อสลาก ธ.ก.ส.ออนไลน์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ออม 100 ลุ้น 10 ล้าน จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท หากฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาทแถมลุ้นเงินรางวัลที่ 1 สูงสุด 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 46 ล้านบาทต่อเดือน ขั้นตอนการซื้อสลากง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น ไปดูพร้อมๆกันเลย

สลาก ธ ก ส เปิดขาย เมื่อไร ปี 2565 - ufa8899.com

ฝาก สลาก ธกส ขั้นตอนการซื้อสลาก

โดยลูกค้าเกษตรกร บุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิผ่านระบบจองสลากได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดไม่เกิน 5 ล้านบาท เปิดให้จอง 2 ช่วง คือ

 • ช่วงที่ 1 เปิดจองวันที่ 6-10 มิ.ย. 65 และเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 65
 • ช่วงที่ 2 เปิดจองวันที่ 5-9 ก.ย. 65 และเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 65

เปิดจองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนั้นก่อนที่จะฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ได้นั้นจะต้องจองสิทธิก่อน โดยแต่ละกลุ่มมีขั้นตอนการจองดังนี้

สลาก ธกส ล่าสุด - ufa8899.com

วิธีจองสลากออมทรัพย์

สลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร กรณีเลือกช่องทางการฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile

 • เข้าไปที่แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile
 • ถัดจากนั้นคลิกหน้าแรกระบบจอง กด “ถัดไป”
 • กดเครื่องหมายถูก และ กด “ยืนยันตามข้อตกลง”
 • กดเลือกประเภทลูกค้าและกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจองสลากเลือกช่องทางการฝากสลากผ่าน “A-Mobile”
 • ตรวจสอบข้อมูลการจองของท่านถ้าไม่ถูกต้องกด “แก้ไข” หากข้อมูลถูกต้องกด “ยืนยัน”
 • เสรจสิ้นการจอง กรุณายืนยันการฝากสลากที่เมนูแจ้งเตือน (Alert)  ในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

สลากดิจิทัลธกส - ufa8899.com

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร กรณีเลือกช่องทางการฝากสลากผ่าน ธ.ก.ส. สาขา

 • หน้าแรกระบบจองกด “ถัดไป”
 • กดเครื่องหมายถูก และกด “ยืนยันตามข้อตกลง”
 • กดเลือกประเภทลูกค้า และกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจองสลากเลือกช่องทางการฝากสลากผ่าน “สาขา” และกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ตรวจสอบข้อมูลการจองของท่าน ถ้าไม่ถูกต้องกด “แก้ไข” หากข้อมูลถูกต้องกด “ยืนยัน”
 • กดรับ OTP ระบบจะส่งข้อความรหัสผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้ง และกรอกรหัส OTP 6 หลัก และกด “ยืนยัน”
 • เสร็จสิ้นการจอง กรุณานำเงินติดต่อฝากสลากได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา ภายในวันที่ 17 – 21 มิ.ย.

รางวัลสลาก ธ ก ส มี อะไร บ้าง - ufa8899.com

สลาก ธกส  รวบรวมเงื่อนไขการจอง สลากออมทรัพย์

ลูกค้าเกษตรกร (บุคคล) จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกิน 1 แสนบาท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เปิดจอง วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2565
 • ฝากสลากผ่านสาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

ช่วงที่ 2 เปิดจอง วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565
 • ฝากสลากผ่านสาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

สำหรับ ลูกค้าผู้ฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกินยอดเงินฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดและไม่เกิน 5 ล้านบาท

ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 เปิดจองในวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2565
 • ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดจองในวันที่ 5-9 กันยายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565
 • ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

สลาก ธกส 20 บาท

สำหรับลูกค้ารายใหม่ลูกค้ารายเดิมลูกค้าทั่วไป

การรับฝาก

 • ผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile : ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท/วัน/ราย)
 • ณ เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. สาขา : ไม่เกิน 200 ล้านบาท/วัน/ราย

เปิดรับฝาก

 • ช่วงที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ปิดรับจองเมื่อเต็มวงเงินแต่ละกลุ่ม

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

 • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.180 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.060 ต่อปี
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือนหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก

สำหรับผู้ฝากสลากฯ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท

สลากดิจิทัลธกส - ufa8899.com

สิทธิในการถูกรางวัล

ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล 36 ครั้ง

ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้งประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล ๆ 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 10 บาท
 • รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาท ต่อเดือนโดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป และสลากยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย

เครดิตฟรี 50 - ufa8899.com

สรุป

สลาก ธกส ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออก สลากออมทรัพย์ ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” Youtube Channel “BAAC Thailand” หรือทาง ธ.ก.ส. A-Mobile โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สลากออมทรัพย์สาขาได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share
โปรโมชั่น
ดูทั้งหมด >
หน้าแรก หน้าแรก บอลสด บอลสด เล่นเกม โปรโมชั่น โปรโมชั่น สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก